https://www.lianzhidao.com/news/laitebi/https://www.lianzhidao.com/currencies/bluzelle/https://www.lianzhidao.com/currencies/zebi/https://www.lianzhidao.com/currencies/c20/https://www.lianzhidao.com/currencies/eztoken/https://www.lianzhidao.com/currencies/penta/https://www.lianzhidao.com/currencies/bitguild-plat/https://www.lianzhidao.com/currencies/metahash/https://www.lianzhidao.com/news/37.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/38.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/53.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/69.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/77.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/101.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/103.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/105.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/111.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/120.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/137.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/140.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/141.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/142.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/153.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/154.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/183.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/191.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/210.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/266.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/270.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/302.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/311.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/378.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/393.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/396.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/407.htmlhttps://www.lianzhidao.com/news/430.html
链知道手机版手机版 链知道官方公众号官方公众号 登录 注册
虚拟币:471 代币:261 交易平台:106 24小时成交量:¥2023.43亿 总市值:¥12986.79亿 GBI指数:4406.48
 • BTC-比特币

  BTC比特币

  ¥26900.99 +0.72%

  市值¥4,637.98亿

  流通量1,724.09万

  24h成交额¥313.03亿

 • ETH-以太坊

  ETH以太坊

  ¥905.65 +0.47%

  市值¥920.67亿

  流通量1.01亿

  24h成交额¥151.81亿

 • XRP-瑞波币

  XRP瑞波币

  ¥2.13 +0.45%

  市值¥844.63亿

  流通量396.50亿

  24h成交额¥27.30亿

 • EOS-柚子币

  EOS柚子币

  ¥23.50 +0.34%

  市值¥212.98亿

  流通量9.06亿

  24h成交额¥70.21亿

 • LTC-莱特币

  LTC莱特币

  ¥359.46 -0.27%

  市值¥208.77亿

  流通量5,807.96万

  24h成交额¥73.21亿

 • BCHABC-

  BCHABC

  ¥1072.87 +0.99%

  市值¥187.33亿

  流通量1,746.11万

  24h成交额¥940.53万

 • USDT-泰达币

  USDT泰达币

  ¥6.73 +0.01%

  市值¥187.25亿

  流通量27.82亿

  24h成交额¥6.90亿

 • BCH-比特现金

  BCH比特现金

  ¥1048.66 +0.82%

  市值¥181.64亿

  流通量1,732.19万

  24h成交额¥46.08亿

 • XLM-恒星币

  XLM恒星币

  ¥0.7361 -0.33%

  市值¥138.18亿

  流通量187.73亿

  24h成交额¥7.40亿

 • TRX-波场

  TRX波场

  ¥0.1509 +0.18%

  市值¥99.22亿

  流通量657.48亿

  24h成交额¥9.19亿

 • ADA-艾达币

  ADA艾达币

  ¥0.3368 +4.52%

  市值¥87.33亿

  流通量259.27亿

  24h成交额¥3.53亿

 • BCHSV-

  BCHSV

  ¥491.75 -0.63%

  市值¥85.86亿

  流通量1,746.11万

  24h成交额¥1,174.22万

 • BNB-币安币

  BNB币安币

  ¥87.79 +5.49%

  市值¥83.85亿

  流通量9,551.25万

  24h成交额¥10.61亿

 • XMR-门罗币

  XMR门罗币

  ¥345.68 +1.05%

  市值¥56.56亿

  流通量1,636.44万

  24h成交额¥20.61亿

 • IOTA-埃欧塔

  IOTA埃欧塔

  ¥1.94 -0.24%

  市值¥53.85亿

  流通量27.79亿

  24h成交额¥6,707.69万

 • DASH-达世币

  DASH达世币

  ¥593.88 +1.16%

  市值¥49.21亿

  流通量828.73万

  24h成交额¥39.82亿

 • NEO-小蚁

  NEO小蚁

  ¥60.45 +0.35%

  市值¥39.29亿

  流通量6,500万

  24h成交额¥12.62亿

 • MKR-

  MKR

  ¥4724.72 +1.29%

  市值¥34.40亿

  流通量72.82万

  24h成交额¥805.30万

 • ETC-以太坊经典

  ETC以太坊经典

  ¥32.57 +3.94%

  市值¥33.93亿

  流通量1.04亿

  24h成交额¥25.40亿

 • XEM-新经币

  XEM新经币

  ¥0.3398 +0.48%

  市值¥30.57亿

  流通量89.99亿

  24h成交额¥8,151.19万

 • OKB-OK币

  OKBOK币

  ¥8.72 +24.50%

  市值¥26.14亿

  流通量3亿

  24h成交额¥13.85亿

 • VET-唯链

  VET唯链

  ¥0.0446 +0.67%

  市值¥24.70亿

  流通量554.54亿

  24h成交额¥1.26亿

 • ICX-ICON

  ICXICON

  ¥5.31 +23.09%

  市值¥20.56亿

  流通量3.87亿

  24h成交额¥1.73亿

 • XTZ-

  XTZ

  ¥3.24 +5.63%

  市值¥19.69亿

  流通量6.07亿

  24h成交额¥1,964.19万

 • WAVES-波币

  WAVES波币

  ¥17.86 -0.03%

  市值¥17.85亿

  流通量1亿

  24h成交额¥5,377.32万

 • ZEC-大零币

  ZEC大零币

  ¥368.63 +4.35%

  市值¥17.29亿

  流通量469.22万

  24h成交额¥4.64亿

 • DOGE-狗币

  DOGE狗币

  ¥0.0141 -0.39%

  市值¥16.33亿

  流通量1,159.33亿

  24h成交额¥2.15亿

 • BTG-比特黄金

  BTG比特黄金

  ¥87.30 +0.01%

  市值¥15.02亿

  流通量1,720.75万

  24h成交额¥2,204.68万

 • QTUM-量子链

  QTUM量子链

  ¥16.21 +1.05%

  市值¥14.40亿

  流通量8,885.45万

  24h成交额¥13.28亿

 • OMG-嫩模币

  OMG嫩模币

  ¥10.23 +1.13%

  市值¥14.34亿

  流通量1.40亿

  24h成交额¥3.09亿

 • HOT-

  HOT

  ¥0.0100 +0.42%

  市值¥13.33亿

  流通量1,332.14亿

  24h成交额¥6,014.54万

 • BTS-比特股

  BTS比特股

  ¥0.4915 +0.89%

  市值¥13.05亿

  流通量26.55亿

  24h成交额¥1.53亿

 • ZB-ZB生态

  ZBZB生态

  ¥1.72 -0.21%

  市值¥12.68亿

  流通量7.37亿

  24h成交额¥9.25亿

 • USDC-

  USDC

  ¥6.72 +0.07%

  市值¥12.42亿

  流通量1.84亿

  24h成交额¥1,550.46万

 • BCD-比特币钻石

  BCD比特币钻石

  ¥8.02 -8.48%

  市值¥12.33亿

  流通量1.53亿

  24h成交额¥3,763.76万

 • ONT-本体

  ONT本体

  ¥6.46 +1.65%

  市值¥11.90亿

  流通量1.84亿

  24h成交额¥2.45亿

 • BAT-注意力币

  BAT注意力币

  ¥1.19 -0.94%

  市值¥11.85亿

  流通量10亿

  24h成交额¥5,389.03万

 • BCN-字节币

  BCN字节币

  ¥0.00638022 +3.25%

  市值¥11.73亿

  流通量1,838.90亿

  24h成交额¥226.95万

 • LINK-

  LINK

  ¥3.18 +0.77%

  市值¥11.14亿

  流通量3.50亿

  24h成交额¥2,198.26万

 • LSK-应用链

  LSK应用链

  ¥9.87 +0.33%

  市值¥10.81亿

  流通量1.09亿

  24h成交额¥2,346.16万

 • LBTC-LBTC

  LBTCLBTC

  ¥37.27 -5.65%

  市值¥10.78亿

  流通量2,894.03万

  24h成交额¥2,828.10万

 • ZRX-0x协议

  ZRX0x协议

  ¥2.00 +1.41%

  市值¥10.72亿

  流通量5.37亿

  24h成交额¥5,585.80万

 • CSM-嘉信

  CSM嘉信

  ¥6.37 -1.66%

  市值¥10.70亿

  流通量1.68亿

  24h成交额¥35.40万

 • DCR-

  DCR

  ¥122.03 -0.62%

  市值¥10.38亿

  流通量850.62万

  24h成交额¥618.68万

 • ZIL-

  ZIL

  ¥0.1297 +1.26%

  市值¥9.81亿

  流通量75.72亿

  24h成交额¥5,153.89万

 • REP-

  REP

  ¥88.53 -0.61%

  市值¥9.73亿

  流通量1,100万

  24h成交额¥2,007.95万

 • DGB-极特币

  DGB极特币

  ¥0.0856 -1.18%

  市值¥9.18亿

  流通量107.30亿

  24h成交额¥672.47万

 • STEEM-斯蒂姆币

  STEEM斯蒂姆币

  ¥3.07 -0.77%

  市值¥8.41亿

  流通量2.74亿

  24h成交额¥3,499.81万

 • AE-阿姨币

  AE阿姨币

  ¥3.47 +1.40%

  市值¥8.09亿

  流通量2.33亿

  24h成交额¥4.54亿

 • NANO-纳诺

  NANO纳诺

  ¥6.03 -0.06%

  市值¥8.03亿

  流通量1.33亿

  24h成交额¥1,197.68万

 • MTH-MTH

  MTHMTH

  ¥3.67 +0.01%

  市值¥8亿

  流通量2.17亿

  24h成交额¥158.90万

 • SC-云储币

  SC云储币

  ¥0.0210 +2.49%

  市值¥7.67亿

  流通量365.69亿

  24h成交额¥2,347.74万

 • XVG-Verge

  XVGVerge

  ¥0.0466 -0.90%

  市值¥7.06亿

  流通量151.72亿

  24h成交额¥1,202.90万

 • HT-火币积分

  HT火币积分

  ¥14.01 +12.09%

  市值¥7亿

  流通量5,000.02万

  24h成交额¥4.58亿

 • KMD-科莫多币

  KMD科莫多币

  ¥6.39 -0.84%

  市值¥6.99亿

  流通量1.09亿

  24h成交额¥777.38万

 • SCC-SCC

  SCCSCC

  ¥0.0683 -0.87%

  市值¥6.83亿

  流通量100亿

  24h成交额¥5.42万

 • HDAC-HDAC

  HDACHDAC

  ¥0.4081 +8.60%

  市值¥6.52亿

  流通量16亿

  24h成交额¥3,849.64万

 • MHC-

  MHC

  ¥0.2206 0.00%

  市值¥6.23亿

  流通量28.25亿

  24h成交额¥160.63万

 • STRAT-

  STRAT

  ¥6.27 +0.21%

  市值¥6.21亿

  流通量9,899.50万

  24h成交额¥1,265.31万

 • BTM-比原链

  BTM比原链

  ¥0.6183 +0.75%

  市值¥6.19亿

  流通量10.02亿

  24h成交额¥2,606.82万

 • ARDR-阿朵

  ARDR阿朵

  ¥0.5487 +1.50%

  市值¥5.48亿

  流通量9.98亿

  24h成交额¥1,673万

 • SNT-

  SNT

  ¥0.1537 +0.36%

  市值¥5.33亿

  流通量34.70亿

  24h成交额¥5,466.27万

 • HSR-红烧肉

  HSR红烧肉

  ¥12.26 +1.19%

  市值¥5.32亿

  流通量4,342.16万

  24h成交额¥1.06亿

 • THETA-

  THETA

  ¥0.7801 -3.44%

  市值¥5.17亿

  流通量6.64亿

  24h成交额¥1.48亿

更新于5秒前 上涨:26 下跌:6 加载更多
 • 交易所上线新币种反应平平,不靠谱的效应就应该消失
  交易所上线新币种反应平平,不靠谱的效应就应该消失

  昨日谈到Coinbase这个花了1350万美元上课的交易所,在上周五宣布将Stellar Lumens XLM添加到其中,Coinbase Pro平台进行全面交易。但是市场反映出来的就如Coinbase上线瑞波币一样平平,Coinbase是否是因为前面一系列...

  华雨欢华雨欢 ·2019-03-19 18:07:21 20
 • 3.19币行情:青山依旧在,几度夕阳红
  3.19币行情:青山依旧在,几度夕阳红

          我们不要总是站在旁边羡慕他人成功,其实成功一直都在你身边。只要你还有生命,还有能创造奇迹的双手和大脑,就没有理由当过客,更没有理由去抱怨失败。聪明的人,就会一味向前看,而智...

  王斯妮aa王斯妮aa ·2019-03-19 17:37:29 18
 • 金猫kinmall 如何甄别垃圾币?只需看这6点
  金猫kinmall 如何甄别垃圾币?只需看这6点

  “我这个币是某部委投资的,是一带一路钦定的跨国项目”“泰国王室都加入了这个项目”“稍后再跟你聊,我现在在国家智库谈事,一会儿去钓鱼台国宾馆开会......”一位群友私下给我发了这几条消息,我怼了一句:“你装的一手...

  公共专栏公共专栏 ·2019-03-19 17:17:42 27
 • 比特儿的小跟班辣条——低调而兢兢业业
  比特儿的小跟班辣条——低调而兢兢业业

  从1月底李启威表示将在今年升级莱特币以支持隐私交易,到今年8月莱特币区块奖励减半这两个重大利好消息出现后,LTC在近3月上涨103.5%。值得注意一点是,莱特币发行与2011年,到现在上线时间也不短了,从14年到现在有...

  华雨欢华雨欢 ·2019-03-19 16:42:47 21
 • 宝二爷为什么在金猫平台开交易所?揭开宝二爷与kinmall金猫的秘密
  宝二爷为什么在金猫平台开交易所?揭开宝二爷与kinmall金猫...

  “宝二爷”何许人?原名郭宏才,人称宝二爷,Bitangel基金创始人,比特币和区块链领域的天使投资人,早期比特币玩家,也是币圈一直传闻的亿万富豪。由于其传奇的经历,频频爆出币圈惊人言论,在现今火爆的区块链行业知...

  公共专栏公共专栏 ·2019-03-19 16:32:29 26
 • 3.19日主流币行情分析,比特币以太坊低位买入
  3.19日主流币行情分析,比特币以太坊低位买入

  消息:1.摩根溪创始人Anthony Pompliano:机构投资者带来的下一轮牛市将“前所未有”。2.IBM与6家银行签署协议,拟发行稳定币。3.PayPal“抢占”拉美电子支付市场,投资电子商务网站后发布加密货币广告禁令。4.纳斯达克...

  公共专栏公共专栏 ·2019-03-19 16:10:33 20
快讯
MORE+